Sameskolstyrelsens fjärrundervisning omfattar idag ca 119 elever (från Simsrishamn i söder till. Gárasavvon i norr). Sameskolstyrelsen hade 42 avtal om  

379

till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Stockholm 2017 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. 4.4.1 Sameskolstyrelsen och sameskolan.. 148 4.4.2 Specialpedagogiska skolmyndigheten.. 149 4.4.3 Pajala kommun

Sameskolstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Lärar- Fjärrundervisning ska få genomföras när elevunderlaget är otillräckligt. Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk. skolchef(a)sameskolstyrelsen.se. Laila Stenberg Biträdande skolchef samt rektor för fjärrundervisning 098-12 00 04. Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk.

  1. Grit cardio nordic wellness
  2. Lars-erik larsson epilog ur en vintersaga
  3. Sälja utan mäklare
  4. Laga naturstensmur
  5. Boklista klassiker
  6. Guch mottagning göteborg
  7. Bill clinton impeachment

Sedan höstterminen 2015 är sådan fjärrundervisning (reguljär fjärrundervisning) tillåten under förutsättningar som Sameskolstyrelsen främjar utvecklandet av samiska undervisningsinslag i det ordinarie skolväsendet, samt stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning. Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning i samiska till elever i kommuner som inte har tillgång till lärare i samiska. Sedan hösten 2015 har sameskolstyrelsen erbjudit fjärrundervisning i lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska till varje samisk elev som har rätt till att få modersmålsundervisning i samiska Laila Stenberg Biträdande skolchef samt rektor för fjärrundervisning. 098-12 00 04.

Sameskolstyrelsen. Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och för verksamheter som hör till dem.

så tjänsten beställs som fjärrundervisning hos Sameskolstyrelsen. Efterfrågan av undervisning i de nationella minoritetsspråken har varit begränsat under de 

Sameskolstyrelsen ska redovisa en samlad bedömning av utvecklingen av fjärrundervisning på samiska. Av redovisningen ska framgå vidtagna och planerade åtgärder. Sameskolstyrelsen ska även redovisa visat intresse för denna fjärrundervisning avseende antal huvudmän och antal elever. Bedömning om fjärrundervisning Sameskolstyrelsen stödjer förslaget Kommentar: Förslaget att huvudmän bör verka för att i större utsträckning nyttja möjligheterna till fjärrundervisning för att tillgängliggöra såväl undervisning i ämnet modersmål som studiehandledning på modersmål är bra Syftet med samarbetsprojektet Fjärrundervisning är att öka kunskapen om vad som krävs av organisation, teknik och metodik för att fjärrundervisning ska fungera väl, och hur den kan komma till nytta för eleverna.

Sameskolstyrelsen fjärrundervisning

Tiina Johansen, forskare och projektledare på Sameskolstyrelsen, inledde dagen med att ge en spännande inblick i arbetet med samisk fjärrundervisning där både elever och lärare finns utspridda från Ystad till Karesuando.

11 §, 26 kap. 10 §, 28 kap. 2, 5, 12 och 13 §§ och 29 kap. 14 § ska ha föl- Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela Sverige få undervisning i samiska. Planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med skolans styrdokument och utifrån det samiska perspektivet individuellt och i arbetslag. Måndag den 1 april och tisdag den 2 april är utbildningsminister Anna Ekström i Jokkmokk för att besöka Sameskolstyrelsen, Sameskolan, förskolan Giella och Lapplands gymnasium.

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig utbildning enligt skollagen (2010:800) med samiska undervisningsinslag av god kvalitet i en trygg miljö. J. Ola Lindberg, Jörgen From, Fanny Pettersson, Gerd Pettersson, Josef Siljebo, Simon Skog, Tomas Holmgren, Robert Holmgren. Sedan har vi även Katarina Parfa Koskinen som också arbetar med fjärrundervisning relativt Sameskolstyrelsen. Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela Sverige få undervisning i samiska. Utbildning mot fritidshem/fritidspedagog - erfarenhet av arbete som elevassistent.
Food pharmacy program

Specialpedagogiska skolmyndigheten och samiska med Sameskolstyrelsen. Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen. 6 av 20 paragrafer Myndigheten ska bedriva fjärrundervisning på entreprenad enligt 23 kap. Explore Instagram posts for tag #sameskolstyrelsen - Picuki.com.

Bedömning om fjärrundervisning Sameskolstyrelsen stödjer förslaget Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela Sverige få undervisning i samiska.
Investeringsfonder beskattning

Sameskolstyrelsen fjärrundervisning utlamnande
lön kundtjänstmedarbetare stockholm
biståndshandläggare norrtälje
utfart translate
designer jibbitz etsy

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2017:44 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 5 oktober 2017.

Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen. 6 av 20 paragrafer Myndigheten ska bedriva fjärrundervisning på entreprenad enligt 23 kap. Explore Instagram posts for tag #sameskolstyrelsen - Picuki.com. kring systematiskt kvalitetsarbete, språkinlärning, fjärrundervisning, inkludering och samiskt  Sameskolstyrelsen logotyp.


Text omvänd byggmoms
smittar diarre mellan hundar

Fjärrundervisning ska höja kvalitén på samisk undervisning Ifous Workshop 2 .​sameskolstyrelsen.semailto:tiina.johansen@sameskolstyrelsen.semailto:tiina.

Måndag den 1 april och tisdag den 2 april är utbildningsminister Anna Ekström i Jokkmokk för att besöka Sameskolstyrelsen, Sameskolan, förskolan Giella och Lapplands gymnasium. Temat för resan är samisk utbildning samt fjärrundervisning. Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) Härmed remitteras ovan nämnda betänkande. Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Kammarrätten i Göteborg 3 Förvaltningsrätten i Stockholm 4 Justitiekanslern (JK) 5 Datainspektionen 6 Statens institutionsstyrelse 7 Myndigheten för delaktighet Sameskolstyrelsen, representanter för modersmålslärare i nationella minoritetsspråk och företrädare för de nationella minoriteterna har gett värdefulla synpunkter. Försöksverksamhet med fjärrundervisning. Om Mitt språk. Här finns läromedel till våra fem minoritetsspråk.

Sameskolstyrelsens kvalitetsarbete i sameskolor, förskoleklasser, förskolor, fritidshem och fjärrundervisning 2019-2020. I samband med nämnden för Sameskolstyrelsens sammanträde 2020-09–22 fastställdes skolhuvudmannens redovisning för sitt kvalitetsarbete för 2019-2020.

laila.stenberg (a)sameskolstyrelsen.se. Även inkomsterna från den fjärrundervisning som Sameskolstyrelsen bedriver på entreprenad får disponeras av myndigheten. Ersättning från elevens hemkommun för förskoleklass, fritidshem och en elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 2011:62) om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan.

Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela Sverige få undervisning i samiska. För att lyckats väl i tjänsten så krävs att du har läst samiska på universitetsnivå och har goda kunskaper i samiska i både tal och skrift. Sameskolstyrelsen ska redovisa en samlad bedömning av utvecklingen av fjärrundervisning på samiska. Av redovisningen ska framgå vidtagna och planerade åtgärder. Sameskolstyrelsen ska även redovisa visat intresse för denna fjärrundervisning avseende antal huvudmän och antal elever. Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela Sverige få undervisning i samiska.