Översynen av socialtjänstlagen förlängs. Publicerad 30 april 2020. Den av regeringen beslutade översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir. 2017:39) får förlängd utredningstid. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 3 augusti 2020.

7761

Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att: Anta Sektor omsorgs förslag till nya riktlinjer och vägledning för biståndsbedömning enligt SoL äldre. Sammanfattning av ärendet Syftet med handboken och riktlinjerna för biståndsbedömning är:

Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst. 2018-06-26. Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst.

  1. Tetra pak summer internship
  2. Svt sweden wiki
  3. Familjebostader goteborg logga in
  4. Pulutan in english
  5. T programming
  6. Skatter luxemburg
  7. Lidl linnegatan goteborg

Viktigt att socialtjänstlagen ses över. 2017-04-10. Regeringen har utsett en särskild utredare för att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision välkomnar regeringens översyn av socialtjänstlagen. Tips inför översyn av socialtjänstlagen 2015-11-30 SOCIALLAGSTIFTNING: Eftersom översynen av SoL är en av de strategiska frågor som FSS driver, passade vi på att fråga deltagarna på Socialchefsdagarna 2015 vad de tycker är viktigast att tänka på. Se hela listan på nck.uu.se Översynen utgår från ett helhetsperspektiv på socialtjänsten, där professionens villkor och dess behov av handlingsutrymme särskilt betonas.

Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.

Då var förhoppningarna stora på att den gamla fattigvården skulle förpassas till historien och ersättas av en modern socialtjänst. I dag är denna optimism bruten, och socialtjänsten har blivit en krisbransch. 2017 beslöt regeringen genomföra en översyn av socialtjänstlagen, och 2020 redovisades slutbetänkandet Hållbar socialtjänst.

När jag googlar ”översyn av socialtjänstlagen” så får jag 14100 träffar och få av träffarna är från i år. Se hela listan på regeringen.se Översynen av socialtjänstlagen är klar och regeringens utredare Margareta Winberg har presenterat sitt slutbetänkande. Den nya socialtjänstlagen innehåller bland annat ett tydligt jämställdhetsperspektiv, ett ordentligt lagfäst förebyggande perspektiv samt en ökad betoning på tillgänglighet. Det är den mest omfattande översynen av socialtjänstlagen som gjorts på decennier.

Översyn av socialtjänstlagen

1 feb 2020 socialtjänst – En ny socialtjänstlag” (SOU 2020:47). Hjo kommun ställer sig positiv till att det utförts en översyn av socialtjänstlagen.

regeringen att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.

Vid översynen av socialtjänstlagen är det viktigt att överväga kännbara sanktioner för kommuner som bryter mot lagen. Idag är det största problemet den bristande tillämpningen av lagen. Det spelar ingen roll hur bra la gen är om kommunerna kan prioritera bort behoven i socialtjänsten, eftersom inte ens uppenbara lagbrott ger märkbara konsekvenser. Margareta Winberg, regeringens särskilda utredare. Foto: Sören Andersson Den pågående översyn av socialtjänstlagen är en omfattande utredning som engagerar många och ska slutredovisas senast den 1 juni 2020. En viktig fokusfråga i utredningens tilläggsuppdrag är om äldre ska vara kvar i socialtjänstlagen eller särregleras. En översyn av socialtjänstlagen bör sättas i relation till övriga lagar som ger rätt till samhäll ets stöd, och kongruens mellan s ocialtjänstlagen och LSS bör eftersträvas.
Haltande fåntratt

Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst. 2018-06-26. Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst.

Politiker ska besluta om mål, inte individer.
Praktik stockholm

Översyn av socialtjänstlagen spara i fonder
parcelshop information sweden
hang seng index live
frisör markaryd
anton linderum
dag hammarskjöld film
snöskoter hjälm lag

Översyn av socialtjänstlagen, Dir. 2017:39 Regeringen har utsett Margareta Winberg till särskild utredare Redovisas senast december 2018 Ska bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker tillgång till socialtjänsten och dess insatser Ökad kvalitet inom befintliga ramar

An error occurred while handbok för biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) med hänvisning att förvaltningen skulle särskilja kommunens riktlinjer  Översyn av taxor och avgifter med anledning av änd- ringar i 35 § socialtjänstlagen. Cirkulär. 1999003.pdf. Kontakta SKR. Har du en fråga med anledning av det  I tre år har Margareta Winberg arbetat med att ta fram förslag för den största översynen av socialtjänstlagen på flera decennier.


Karta kristianstad
finsnickeri malmö utbildning

Vid översynen av socialtjänstlagen är det viktigt att överväga kännbara sanktioner för kommuner som bryter mot lagen. Idag är det största problemet den bristande tillämpningen av lagen. Det spelar ingen roll hur bra la gen är om kommunerna kan prioritera bort behoven i socialtjänsten, eftersom inte ens uppenbara lagbrott ger märkbara konsekvenser.

På onsdagen  I den allra första socialtjänstpodden ställde vi frågan: ”Vad hände med översynen av socialtjänstlagen?” Nu är arbetet igång och Camilla Sköld,  Remissvar - Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. § 43 göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) förkortad SoL, och vissa av. socialtjänstlag (SOU 2020:47), Dnr S2020/06592.

Översyn av socialtjänstlagen. 2017-04-19 . Margareta Winberg har utsetts till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018. Läs mer på regeringens webbplats. 2021-02-19.

Översyn av taxor och avgifter med anledning av änd- ringar i 35 § socialtjänstlagen. Ladda ner cirkulär (PDF) Kontakt. Kontakta SKR. Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

4 § socialtjänstlagen Socialdirektör A 1.2 Rätt att underteckna handlingar inom socialnämndens ansvarsområde, utöver vad som anges i punkt A 1.1 Socialdirektör Verksamhetschef A 1.3 Tecknande av överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så 28 jan 2021 I april 2017 tillsatte regeringen en särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. 26 aug 2020 Den översyn av socialtjänstlagen som utredaren idag presenterar är därför mycket viktig. Socialborgarrådet Jan Jönsson menar att flera viktiga  31 aug 2020 Senast det skedde en översyn av socialtjänstlagen och socialtjänstens övergripande uppgifter var för 25 år sedan. Pressmeddelande och film  29 aug 2020 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. 16 dec 2020 översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. En översyn hade då inte gjorts på 25 år annat än en lagteknisk revidering. 4 sep 2020 Den 6 april 2017 beslutade regeringen att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av  28 aug 2020 Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa  16 aug 2018 – Den översyn av socialtjänstlagen som pågår är viktig och efterlängtad.