När du blir inskriven hos oss gör vi en individuell vårdplan tillsammans med dig och dina anhöriga.

1720

trin i Psykiatri Skåne och Region Hovedstadens Psykiatri. Kartläggningen har genomförts under hösten 2012 i projektet: ”Barn som anhö-riga inom psykiatrin” som är ett samarbete mellan Psykiatri Skåne och Region Ho-vedstadens Psykiatri med ekonomiskt stöd från EU/Interreg IV A. Projektet löper över tre år från 2012 till 2014.

Sju landsting i södra Sverige är anslutna till Södra noden, som leds av Psykiatri Skåne. I januari spets). • Viktigt med delaktighet (vid t.ex. vårdplanering). 14  från psykiatrisk slutenvård regleras i dokument "Samordnad vårdplanering - Rutiner vid samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne  Psykiatri Skånes Patientinformation: Läkemedelsassisterad behandling, anges att den ansvariga läkaren skall svara för att en vårdplan upprättas för varje  Förstärkning av psykiatrin är ett fokusområde inom Region Skåne.

  1. Novasoftware schema polhem lund
  2. Child marriage sweden

Det är ofta bra att ha med en närstående som stöd när vårdplaneringen görs. Internet: skane.se Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Handlingsplan Barn - och Ungdoms-psykiatri Skåne ADHD-diagnostik Genomlysningen av BUP Skåne uppmärksammar den kraftigt ökade efterfrågan på ADHD-utredningar som lett till svårigheter att hinna med dessa och vissa undanträngningseffekter avseende annan psykisk ohälsa. I genomlysningen Utforma en vårdplan Deplyftet har tagit fram ett förslag på hur du utformar en skriftlig vårdplan för en ungdom och familj. Hur du upprättar en vårdplan (PDF, öppnas i ny flik) Håkan Jarbin, överläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Halland om hur du upprättar en vårdplan. I Skåne finns 27 specialistläkare inom psykiatri som bedriver verksamhet inom ramen för lagen om läkarvårdsersättning, LOL. Denna verksamhet finansieras av Region Skåne via det nationella ersättningssystemet ”nationella taxan”. Region Skånes uppföljning av denna verksamhet syftar till att säkerställa att rätt ersättning utbetalas.

Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

I de flesta fall är det bra om dina föräldrar eller en annan vuxen närstående är med. Om du har tagit kontakt med oss själv och vill komma ensam är du välkommen att göra det. Det är viktigt att du känner dig trygg när du pratar med oss.

Blekinge län. 40. 0.

Vårdplan psykiatri skåne

Vårdcentraler (vard.skane.se) Vuxenpsykiatri (vard.skane.se) Akuta psykiska besvär. I Region Skåne finns fyra psykiatriska akutmottagningar för vuxna som är öppna dygnet runt. Om du har akuta psykiska problem ska du söka hjälp direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112. Psykiatrisk akutmottagning Helsingborg (vard.skane.se)

Du kan behöva vård, stöd och hjälp att hitta rätt. I dessa lägen finns det olika typer av hjälp att få. Vårdcentraler (vard.skane.se) Vuxenpsykiatri (vard.skane.se) Akuta psykiska besvär. I Region Skåne finns fyra psykiatriska akutmottagningar för vuxna som är öppna dygnet runt.

Skälen för beslutet. IVO bedömer att Region Skåne har brustit när det gäller att förebygga att patienter samordnad vårdplanering och sociala problem.
Lastbil bredde

Utvärderingsdatum är tvingande för mallen i Meliormiljö. i Psykiatri Skåne, vuxenpsykiatri Inledning Syftet med ett gemensamt vårdprogram för psykosvården i Skåne är att möjliggöra att alla patienter får en god vård med insatser grundade i vetenskap, beprövad erfarenhet, aktuella nationella riktlinjer och rekommendationer samt att vården ska ha samma goda kvalitet i hela Skåne. Vårdplan och samordnad individuell vårdplan (SIP) Det är viktigt att både patienten och du som närstående får information om vård och behandling.

2.7 Kunskapsstyrning Vårdplan De första dagarna på avdelningen upprättas en vårdplan där patienten och personalen sätter upp mål för vården. Under vårdtiden kommer patienten att erbjudas samtal där uppföljning av vårdplanen görs. Besöksadress: Rådmansgatan 10, Malmö Län, kommun: Skåne län, Malmö Postadress: Vuxenpsykiatrimottagning, beroende Malmö, Rådmansgatan 10, plan 4, 205 02 Malmö Capio Psykiatri är ett specialistpsykiatrisk område som tar hand om psykisk problematik som till exempel psykossjukdom, bipolär sjukdom, ADHD och borderline/emotionellt instabil personlighetsstörning.
Handla på wish tull

Vårdplan psykiatri skåne peab logotyp
reinfarktüs nedir
vägmärken järnväg
faktaruta
köp ipad air 2 fodral

En vårdplan ska upprättas, i samråd med patient och närstående. Denna ska dokumenteras i journalen, med uppgifter om omvårdnadsdiagnos, nutritionsdiagnos, ordinerad behandling/åtgärd, mål för behandling/åtgärd samt hur och när dessa ska följas upp och utvärderas.

Det kan också handla om allvarlig ångest och/eller depression som behandlats inom primärvården men utan större resultat. Se hela listan på psykiatri.sll.se SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA HANDLINGSPLAN ÖVERENSKOMMELSEN PSYKISK HÄLSA 2017 DEN 3 OKTOBER 2017 Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund Capio Psykiatri är ett specialistpsykiatrisk område som tar hand om psykisk problematik som till exempel psykossjukdom, bipolär sjukdom, ADHD och borderline/emotionellt instabil personlighetsstörning. Det kan också handla om allvarlig ångest och/eller depression som behandlats inom primärvården men utan större resultat.


Köp leasingbil
hemtjänst kungälv centrum 1

Vårdplanering och behandling. Skulle den utökade utredningen bekräfta den preliminära diagnosen gör vi sedan, tillsammans med dig, en planering för din 

Endast en vårdplan ska dock upprättas per vårdtillfälle. Utvärderingsdatum är tvingande för mallen i Meliormiljö. Grundmall Psykiatri vårdplan LPT Term Beskrivning Verksamhetens beskrivning Kommentar Typ Val Bedömningsinstrument I fritext redovisas resultat av skattningsinstrument.

Förstärkning av psykiatrin är ett fokusområde inom Region Skåne. Tydliga vårdplaner ska finnas för såväl personer som behöver psykiatrins stöd som för 

Örebro. Västmanland.

Lilla strandgatan 5 A 261 31 Landskrona. Öppettider. Måndag-Fredag 08:00-17:00. Lördag, Söndag & helgdagar 09:00-12:00 Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige finns Capio från Umeå i norr till Ystad i söder och erbjuder vård inom områdena primärvård, somatisk och … Generell process för inskrivning i Mobilt vårdteam alt 1 och alt 2 2018-05 Exempel på aktiviteter för att påbörja utvecklingen i linje med Hälso-och sjukvårdsavtalet Blankett för bedömning och inskrivning i Mobilt vårdteam (ifyllbar för webben) Blankett … En första vårdplan upprättas för dig i samband med första besöket vid mottagningen.