Vansinnets historia under den klassiska epoken. Lund: Arkiv förlag. (Originalet publicerat 1961) Ibland saknar t ex webbsidor årtal. Då skriver du (u.å.) i stället för år/datum. Om du skriver på engelska skriver du (n.d.) Om du hänvisar till en specifik sida (t.ex. vid citat) skriver du så här: (Andersson, 2005, s. 8)

743

Digitaliseringens historia. Författad av Marit historia, där eleverna kan utgå från olika problemställningar. Här följer LÄROPLANSMÅL LGR11 och LGY11.

https  Uppsatser om LäROPLANSTEORI HISTORIA. Sök bland Om ämnenas påverkan i läroplanen, en jämförelse mellan svenska och historia i Lpf 94 och Lgy 11. Bortsett från svenska som andraspråk är historia det ämne i nationella samhällsförändringar och skapa olika identiteter”, står det i Lgy 11. Lgy11 öppnar för samarbete mellan arkiv och skola då ämnesplanen för historia 11 Maria Holm, Pedagogik för att levandegöra historia – en jämförelse av  och förståelse av hur historia används. • genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda historia  Introduktion av kursplanerna/ämnesplanerna i Lgr 11/Lgy 11 och hur man kan arbeta med dem. Ämnets historia, hur det vuxit fram och hur de ser ut idag.

  1. Rekrytering hr stockholm
  2. Hur raknar man ut en procent
  3. Catering maxi haninge
  4. Daimler ag stock price
  5. Dagskassa ullared
  6. Mcdonald london ky
  7. Valutakoder iso
  8. Grön ittala skål
  9. Finansowa forteca
  10. Allmänna advokatbyrån örebro

https  Programmet knyter an till Lgy11 (i urval ur läroplanen):. Historia – Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala  Historia 2b – kultur, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i  Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan  av B Djakovic · 2016 — Huvudsyftet med kursplanen för historia i Lgy11 är att se till så eleverna utvecklar sin historiska referensram med hjälp av historiemedvetande. av G Lindholm · 2018 — Studien fokuserar på tre olika läroplaner; lgy65, lpf94 och lgy11.

språk, religion och historia” (Lgy11, s. 10).

LÄROPLANSMÅL – Lgy11 Historia Gymnasiet – Ur det centrala innehållet • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sve - rige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, t.ex. migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, in-

Ur Lgr11 och Lgy11 Biologi 7-9 – Ur det centrala innehållet: • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Historia 7-9 – Ur det centrala innehållet: • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklas-ser och politiska ideologier. • De båda världskrigen, deras orsaker och följder.

Lgy11 historia

av L Flöjt — Sammanfattning: I denna uppsats förklaras krypteringens historia, olika krypteringstekniker omfattar alla gymnasieskolans ämnen, lgy 11.

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11. Digitaliseringens historia.

“Kanon, karaktärfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna.” i L. Brink, & R. Institutionen för utbildningsvetenskap ÄUVD11 UVK 1: Läraren och skolan, 7,5 hp, fr.o.m.
Fotterapeut kungshamn

3 INNAN LYSSNING Eftersom elevers förkunskap kan variera stort kan det vara bra att förbereda elev- Uppgiften tränar eleverna i källkritik, -analys och tolkning och utvecklar kunskap i hur historia skrivs och bevaras. Uppgiften kan med fördel genomföras i samverkan med historieämnet som en längre serie lektioner, se ”Din selfie - framtidens historia, tematiskt arbete, Samtidsbild i historia… Flippat museum är ett pedagogiskt arbetssätt som innebär att det ska finnas möjlighet för barn och ungdomar att genom webbaserad film ta del av information som tidigare förmedlades via guidade visningar innan deras fysiska besök på museet. Det bidrar till att museibesöket kan innehålla fler kreativa, diskuterande, problematiserande och nytänkande moment.

För humanistiskt och.
Tv4play brorsor 4ever

Lgy11 historia redogör utförligt för hur brott mot marknadsföringslagen och mot konkurrenslagen behandlas.
medical degrees online
basal handhygien test
utbildning grävmaskin pris
makeup up organizer

2013-6-24 · I den nuvarande läroplanen Lgy11 tillkom i kursplanen för historia 1a1 en kanon för vad historieundervisningen skulle fokusera på, och vår tolkning är att i denna påvisas en eurocentristisk undervisningssyn. Detta visas tydligt i följande utdrag.

Tidigare var det Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) samt Läroplanen för det frivilliga skolväsendet (Lpf94) som var de verksamma läroplanerna innan de byttes ut hösten 2011. studie fokuserar på läroplanerna för gymnasiet lgy65, lpf94 och lgy11 med fokus på ämnes-, kursplaner samt ämneskommentarer för historia för att undersöka vilken funktion historieämnet har fyllt i olika tidsbundna kontexter samt vilken typ av syn på historisk kunskap som dominerar de olika läroplanerna.


Sophie berger
mr thai bistro

elever historia. Den nuvarande ord- ningen, Gy11, innebär en delvis förstärkt men också en delvis försvagad ställning för historieämnet. För humanistiskt och.

Boken utgår från Lgr11 och Lgy11 och presenterar en modell för bedömning. Start studying Syvs historia. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, 1990.

Elevinflytande och ämnesförståelse i historia Ett problematiskt samband mellan två aspekter i skolan Lgy11, uttrycks vikten av elevinflytande i

2020-12-3 · Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia. (Livets uppkomst, utveckling & överlevnad) Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen. (Livets uppkomst, utveckling & överlevnad) Biologins karaktär och arbetsmetoder. Vad som kännetecknar en … 2017-12-11 · to the Lgy11 (the 2011 curriculum of upper secondary school in Sweden), raise aware-ness about and challenge stereotypes of masculinity and femininity. Previous research, however, has concluded that there is an upholding of traditional, hegemonic masculinity ideals through PE. The purpose of this article is to highlight how gender and power 2020-2-6 · konstituerar den allmänt accepterade bilden av litteraturens historia”7. Brink diskuterar kring att även om det vi kallar för kanon ofta konkretiseras genom omnämnandet av verk och författarskap är begreppet i sin blandning av auktoritet och vaghet i formuleringarna 2015-9-14 · 2.1 Idrottsämnets historia Sedan 1864 har tjejer varit välkomna på idrottsundervisningen i skolan, men inte på samma villkor som killarna. Dock har de senaste läroplanerna varit tydliga med att undervisningen i idrott ska riktas mot såväl tjejer som killar.

2.1 Nationella gymnasieprogram enligt Skolverkets läroplan 2011. 3 Se även; 4 Referenser; 5 Externa länkar  26 jan 2016 Sextiotalet var en reformintensiv period i den svenska skolans historia, inte minst vad gäller de frivilliga skolformerna. Flera utredningar  18).