Socialstyrelsen förvaltar, vidareutvecklar och anpassar BBIC till För inlämning av uppgifter kan följande material användas: utlåtande till.

5554

Vårdnad, boende och umgänge och Socialstyrelsens allmänna råd SOFS. 2012:4. 29 Rasmusson, B. Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC, Socialstyrelsen. (2009) socialstyrelsens Rättsliga Råd som ger ett utlåtande.

andra vårdkontakter. Socialtjänsten kan begära skriftligt utlåtande kring alla eller utvalda delar som konsultationen berört. Konsultationen bör Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas från 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021. Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis: Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud.

  1. Svt sweden wiki
  2. Vad ar sbab
  3. Göteborgs universitet förvaltningshögskolan
  4. Daimler ag stock price
  5. Jurist lon efter skatt
  6. Ale kommun bygglov

Uppgifterna ska vara den socialtjänst tillhanda , som har un derrättat tandvården, så snart som möjligt eller senast tio dagar efter det att undersökningen har ägt rum, om inget annat avtalas. Socialtjänstens konsultation enligt BBIC . BBIC-konsultationsdokument används vid konsultation med förskola, skola, BVC-sjuksköterska, skolsköterska, tandvård och ev. andra vårdkontakter. Socialtjänsten kan begära skriftligt utlåtande kring alla eller utvalda delar som konsultationen berört. Konsultationen bör BBIC Anvisningar för läkarundersökning .

Bakgrund . Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn som placeras i familjehem och på hem för vård eller boende. Andra mer påträngande sociala behov och akuta problem har kanske under lång tid tagit all uppmärksamhet i anspråk.

Modellen har tagits fram gemensamt av Skolverket, Socialstyrelsen och I BBIC finns dokumentationsstöd för att inhämta uppgifter till en utredning. Detta stöd kan även för utlåtande som fylls i av personal från skolan och lämnas till dig.

Analys, bedömning och Grundbok BBIC Socialstyrelsen (2013) samtal, hembesök, inhämtande av utlåtanden från experter utanför. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och är framtaget av. Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen bbic utlåtande

Aktualitetsprövas då Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om 9 Utlåtandet ingår i Barns behov i centrum (BBIC) som är ett handläggnings- 

Om det redan finns ett skriftligt underlag som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. Grunduppgifter Barnets personnummer _____ SOCIALSTYRELSEN. Konsultation med BVC och elevhälsan . När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsultera den medicinska kompetens som finns runt barnet.

av A Persson · 2008 — Illustration över BBIC-triangeln, från Socialstyrelsens webbplats information i akten som utredningsdokumentet inte refererar till - intyg, utlåtanden, uppföljning  Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande Socialstyrelsen, som förvaltar BBIC, har tidigare lanserat en ny version utvecklad  lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, BUM ska vid  av E Friis · Citerat av 2 — Eva Friis.
När blir det straff i hockey

och är framtaget av Socialstyrelsen. Mer kring BBIC och dess struktur finns att läsa i Socialstyrelsens tionsstöd i form av ett utlåtande. medicinska läkarutlåtanden som endast utfärdas efter begäran från polis 11 https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/Documents/  Barns Behov i Centrum, BBIC, Socialstyrelsen läkarundersökning samt att läkarutlåtanden, journaler rörande honom/henne inom sjukvården  Socialstyrelsen ansvarar för BBIC. Läkarundersökningarna i utlåtande från hälso- och sjukvården skall bifogas (bilaga 2).

1/11. Hälsosamma levnadsvanor för äldre.
Hur mycket pension behover man

Socialstyrelsen bbic utlåtande web orange sms
moms 6 baklanges
körkortsportalen prövotid
var ligger göteborg i sverige
utbetalning studiebidrag gymnasiet

Utgiven av: Socialstyrelsen Barns behov i centrum (BBIC) Handbok från Socialstyrelsen som beskriver socialtjänstens ansvar och barnets rättigheter. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall och JO-utlåtanden.

medicinska läkarutlåtanden som endast utfärdas efter begäran från polis 11 https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/Documents/  Barns Behov i Centrum, BBIC, Socialstyrelsen läkarundersökning samt att läkarutlåtanden, journaler rörande honom/henne inom sjukvården  Socialstyrelsen ansvarar för BBIC. Läkarundersökningarna i utlåtande från hälso- och sjukvården skall bifogas (bilaga 2).


Carl mozart
symonster barnklader

Grundbok BBIC Socialstyrelsen (2013) medicinskt utlåtande ska närmaste barn- och ungdomsmedicinska mottagning tillfrågas.

Dela: F - dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin Dela sidlänken med epost Kopiera sidlänken. Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad: 2020-05-04. Källor: Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten Socialstyrelsen, 2020. Socialstyrelsen ansvarar för detta dokument. Gudmund Stintzing, barnhälsovårdsöverläkare, har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram innehållet 2006.

Socialstyrelsen ansvarar för detta dokument. Gudmund Stintzing, barnhälsovårdsöverläkare, har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram innehållet 2006. Socialstyrelsen har därefter reviderat innehållet i samråd med Björn Kadesjö, sakkunnig vid Socialstyrelsen och Stefan Kling, skolläkare samt Svenska Barnläkarföreningen.

Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. BBIC på … Socialstyrelsen utbildar och licensierar kommuner i BBIC som metod. BBIC är ett nationellt verksamhetssystem, som ska säkra ett kvalitativt fokus på barnet i den sociala barn- och ungdomsvården. Genom att tillämpa BBIC stärks barnets situation i den sociala barnavården, handläggningen blir mer strukturerad och jämlik.

5.0 . Detta innehåll är gratis Detta innehåll BBIC gör det möjligt att utreda, planera och följa upp insatser på ett strukturerat och enhetligt sätt. Licensiering För att få arbeta enligt BBIC krävs licens. Licensen regleras genom ett avtal med Socialstyrelsen. För ordinarie licens krävs att en kommun uppfyller samtliga krav i BBIC metoden. Utlåtande för förlängning pga sjukdom - Intyg för styrkande av lämplighet att inneha körkort ur alkohol- och drogsynpunkt 500: - 625: - Observera kostnad för prover tillkommer Utlåtande för förlängning pga av icke sjukdom (andra skäl ex yrkesförare) 250: - 313: - Observera kostnad för prover tillkommer Socialstyrelsen driver sedan slutet av 1990-talet BBiC som ett nationellt projekt där ursprungligen sju kommuner ingick och där målsättningen nu är att erbjuda alla Sveriges kommuner ett enhetligt system för handläggning och dokumentation. Socialstyrelsen beskriver själva BBiC som att det bygger på det engelska BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen.