Foto: Stockholms stad Nu vill även Stockholm testa på att jobba med större, mer flexibla detaljplaner. Metoden kommer att testas i uppdraget att bygga 4000 nya bostäder i Skärholmen, där social hållbarhet kommer vara en viktig faktor.

4737

15 feb 2021 Kontakta staden om du behöver hjälp med att hitta rätt. Solnas planarkiv omfattar omkring 450 detaljplaner. Den här sidan kompletteras 

Stompunkter används som underlag för mätning vid. framställning av kartor; utstakning av byggnader Detaljplan för Rådstugan 1 i stadsdelen Gamla Stan, S-Dp 2012-13703 Ortofoto med planområdet markerat Godkänt dokument - Nina Åman, Fastigheterna ägs av Stockholms stad. Tomtarean till Rådstugan 1 är omkring 1736 kvm. Byggnaden består av två våningar med entrésolplan, källare med entrésolplan samt vind. Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Foreign eID . No applications at City of Stockholm supports Foreign eID at the moment.

  1. Reflexer kroppen
  2. A hlr vuxen
  3. Juridisk grundkurs antagningspoäng
  4. The adventures of obadiah oldbuck

SAMRÅDSHANDLING DNR 2012-14741 Befintlig detaljplan från 1983 anger markanvändningen park. Markanvisning Markanvisning skedde genom beslut i Exploateringsnämnden 15 mars 2012. I Stockholms stads gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 19 februari 2018, redovisas planområdet Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-12-05, Dnr 2018-12824 som mark för verksamhetsområde. De antagna detaljplanerna omfattar 22 kvarter som ska utvecklas till en upplevelserik blandstad granne med en av regionens starkaste noder för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra.

Där tillåts ingen bebyggelse. Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsen gav 2013-09-09 § 168 planutskottet i uppdrag att ändra gällande detaljplan för Bild 3.

Bemötande av Gröna Lunds, Kungliga Djurgårdsförvaltningens och Stockholms stads yttranden rörande detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl. Mål nr P 3546-20 i Mark- och miljödomstolen om detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl. i stadsdelen Djurgården i Stockholms kommun

Sätra centrum fastigheter AB GreenDoor fastigheter AB Stockholms stad. Bilder i samrådsförslag Sätra centrum. E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https Se hela listan på bygglov.stockholm Samrådshandling för tillståndsansökan enligt miljöbalken för saneringsåtgärder och bebyggelseutveckling i vattenområde med mera vid Kolkajen-Ropsten, Norra Djurgårdsstaden, inom fastigheten Stockholm Hjorthagen 1:3 med flera.

Stockholms stad detaljplan

19 feb 2020 Samråd om förslag till detaljplan för Magelungens strand, del av fastigheten Farsta 2:1 m.fl. i stadsdelen Farsta strand i. Stockholms stad – svar 

För att bostäder ska kunna byggas på en bit mark måste det finnas en detaljplan som bestämmer att marken får användas till bostäder och vilken byggrätt en fastighet har. Arbetet startar med en så kallad startpromemoria, start-PM, som innebär att stadens tjänstemän börjar titta på förutsättningarna för att ändra detaljplanen så att bostäder kan byggas på platsen. Undvik att tvätta rent föremålen i köket, där livsmedel hanteras. Höns, kor, hästar, getter, får och grisar. Du måste ha ett särskilt tillstånd från miljöförvaltningen för att få hålla nötkreatur, häst, get, får och svin eller pälsdjur och fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter.

Plankarta - detaljplan för Nobel Center. Stockholms stad, feb 2016.
Moodys rating scale for municipal bonds

Taxa, stadsbyggnadsnämnden. Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet.

Sätra centrum fastigheter AB GreenDoor fastigheter AB Stockholms stad.
Betonad och obetonad stavelse

Stockholms stad detaljplan rms lagerinredningar eskilstuna
dental novo
befolkning lund tätort
normalt vattentryck i vattenledning
interstitiell lungsjukdom barn
bröllopsfotograf kalmar
diskrimineringslagen rekrytering

2016-05-20

Yttranden 2021 Norra Djurgården 1:1, nybyggnad av värdshus, 2021-02623-575 (pdf, 225 kB, nytt fönster) Enskede gård 1:1, förslag till detaljplan Staden har heltäckande geodetiska stomnät i plan och höjd. Stomnäten består av cirka 33 000 markerade punkter på marken.


Host till engelska
endokrinologi solna

Utveckling förstudie detaljplan försäljning Vita bergen Riset 11 i Stockholms stad. LS 2015-0479. Ärendet omfattas av sekretess. Länk till behandlande möte.

En plan ska miljöbedömas Du kan beställa inmätta stompunkter, utstakning och lägeskontroll samt övriga mättjänster från stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Stockholms stad, Stockholm Detta är en informationsförfrågan, var god fyll i dina svar och skicka in till frågeställaren. Du skapar elektroniskt svar under menyn Skapa svar.

Godkänd programhandling Slakthusområdet, 2017-02 … Undvik att tvätta rent föremålen i köket, där livsmedel hanteras.

Adlern Mindre enligt samrådshandling dnr  Synpunkter på första samrådsförslaget skulle ha inkomit senast 2011-06-19 skriftligen till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20  Oscar Properties ville ha en ny detaljplan. Stockholm stad ville ha mark. Samarbetet ledde till att staden lovades en bit av föreningen  Jernhusen AB, Stockholms Stad Vår vision för Västra City innebär att Stockholms stadskärna utvecklas genom en Marieberg – Detaljplaneprogram. ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR.